LIEBHERR: TỦ LẠNH

Tủ lạnh Liebherr là sản phẩm nổi bật với nhiều tính năng cải tiến và hữu ích giúp quý khách có cuộc sống lành mạnh và hiện đại Một trong những tính năng nổi bật của tủ lạnh Liebherr chính là độ tươi ngon của thực phẩm được kéo dài lâu hơn với công nghệ Bio-Fresh.

LIEBHERR: TỦ LẠNH

Tủ lạnh Liebherr là sản phẩm nổi bật với nhiều tính năng cải tiến và hữu ích giúp quý khách có cuộc sống lành mạnh và hiện đại Một trong những tính năng nổi bật của tủ lạnh Liebherr chính là độ tươi ngon của thực phẩm được kéo dài lâu hơn với công nghệ Bio-Fresh.

THƯ VIỆN