ALF DAFRE lần đầu tiên đặt chân đến Thủ đô kinh tế của Việt Nam.

Cùng với sự hợp tác với công ty Gia Minh, kể từ ngày hôm nay, mọi sản phẩm của Alf Dafre đều được bày bán tại Showroom mới của công ty Gia Minh.

Gia Minh Showroom, 123 – 125 Nguyễn Hoàng, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *