TRÁCH NHIỆM Pháp Lý


Chào mừng quý khách đến với website www.giaminhcorp.vn, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Gia Minh. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang Web mà không cần thông báo cho quý khách. Điều đó đồng nghĩa việc quý khách sử dụng trang web này là đồng ý với các điều khoản sau đây:

#
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của quý khách đối với website mang tiên miền http://giaminhcorp.vn/ thuộc quyền khai thác của Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Gia Minh, chứa đựng các thông tin phục vụ hoạt động thương mại của công ty và mọi website liên kết khác.

NỘI DUNG TRANG WEB

Gia Minh lựa chọn kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn tin cậy để cung cấp cho quý khách đúng như bản thân sự việc và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ hoàn toàn. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web.

QUYỂN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Gia Minh đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.

Quý khách được sử dụng các Tài liệu đăng tải trên website này cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại. Gia Minh có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Trong trường hợp quý khách muốn sử dụng vì mục đích thương mại thì phải được sự cho phép bằng văn bản của Gia Minh.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác thuộc đối tác của Gia Minh. Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này quý khách còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó.

Gia Minh sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web không thuộc đối tác của Gia Minh.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quý khách hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp. Quý khách hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xảy ra cho việc truy cập trang web, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của quý khách, hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus; hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kì các lỗi nào khác.