ECBN 5066

Aperture dimensions 
(H/W/D)
203.2 - 207.2 / 76.2 / 63.5 cm
Gross capacity, total462l
IceMakerYes
  • Bio Fresh
  • Duo Cooling
  • No Frost
  • Ice Maker
  • Super Cool
  • Super Frost

Bio Fresh

Bio Fresh

Fruit, vegetables, meat, fish and dairy products stored close to 0 °C and at the ideal humidity will all stay fresh for much longer than if stored in a normal refrigerator compartment

Duo Cooling

Duo Cooling

Two separate and independently controlled cooling circuits for the refrigerator and freezer compartments. Prevents odour transfer and stops food drying out

No Frost

No Frost

As a result, the freezer compartment is always free of ice and the food never frosts over. NoFrost convenience means never having to defrost your freezer.

Ice Maker

Ice Maker

Automatic IceMaker with plumbed-in connection or integrated water tank

Super Cool

Super Cool

By activating the fridge’s SuperCool function prior to grocery shopping, it can assist with food preservation and reduce excessive temperature rise to existing items while the fridge door remains open for loading. SuperCool reduces the refrigerator temperature to 2°C for 6 hours and switches back to normal operation automatically.

Super Frost

Super Frost

Switching on the freezer’s SuperFrost function prior to a grocery shop will reduce the likelihood of excessive temperature rise from added warmer items or while the door is left open for loading. SuperFrost will automatically switch back to normal operation once it has reached the temperature of -32°C.

Tính năng ưu việt của sản phẩm tủ lạnh cao cấp Liebherr - ECBN 5066

  • Công nghệ bảo quản sinh học (BioFresh): Công nghệ điều chỉnh độ ẩm riêng biệt phù hợp bảo quản từng loại thực phẩm, giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 3 lần so với tủ lạnh thông thường
  • Duocooling – giúp bạn kiểm soát nhiệt độ tốt hơn: Hệ thống Duocooling sử dụng hai mạch làm lạnh hoàn toàn riêng biệt để đảm bảo không có không khí trao đổi giữa ngăn mát và ngăn đá. Thức ăn không bị khô cũng như không bị chuyển mùi
  • Nofrost – rã đông dễ dàng:  Thực phẩm được đông lạnh bằng không khí tuần hoàn được làm lạnh và mọi độ ẩm đều bị loại bỏ. Nhờ đó, ngăn đá luôn không có đá và thực phẩm không còn bị đóng băng nữa. 
  • Cấp đông nhanh SuperFrost: SuperFrost tạo ra trữ lượng lạnh lớn hơn để thực phẩm mới bảo quản có thể được đông lạnh nhanh chóng, theo cách bảo quản vitamin
Bio Fresh
Bio Fresh

Fruit, vegetables, meat, fish and dairy products stored close to 0 °C and at the ideal humidity will all stay fresh for much longer than if stored in a normal refrigerator compartment

Duo Cooling
Duo Cooling

Two separate and independently controlled cooling circuits for the refrigerator and freezer compartments. Prevents odour transfer and stops food drying out

No Frost
No Frost

As a result, the freezer compartment is always free of ice and the food never frosts over. NoFrost convenience means never having to defrost your freezer.

Ice Maker
Ice Maker

Automatic IceMaker with plumbed-in connection or integrated water tank

Super Cool
Super Cool

By activating the fridge’s SuperCool function prior to grocery shopping, it can assist with food preservation and reduce excessive temperature rise to existing items while the fridge door remains open for loading. SuperCool reduces the refrigerator temperature to 2°C for 6 hours and switches back to normal operation automatically.

Super Frost
Super Frost

Switching on the freezer’s SuperFrost function prior to a grocery shop will reduce the likelihood of excessive temperature rise from added warmer items or while the door is left open for loading. SuperFrost will automatically switch back to normal operation once it has reached the temperature of -32°C.