NHÀ THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

NHÀ THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

LUÔN ĐAM MÊ CHO CUỘC SỐNG


Từ thiết kế có thể đề cập đến cả một bản vẽ và một kế hoạch. Đối với Snaidero, việc tạo ra một thiết kế có nghĩa là đảm nhận trách nhiệm đầu tiên là tìm ra và sau đó phát triển một ý tưởng hoàn chỉnh và hài hòa về thế giới. Với cách tiếp cận năng động và hiểu biết đầy đủ về văn hóa, Snaidero có thể điều khiển toàn bộ quy trình của công ty theo hướng này: sản xuất, phân phối nguồn lực và quan hệ với khách hàng. Trong tất cả những điều này, có một khát vọng vững chắc là đóng góp vào việc tạo ra sự cân bằng có thể liên quan đến cả hai đối tượng, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, cả hai chủ đề này được coi là cách duy nhất mà Snaidero tin là có thể, ở cấp độ con người, giờ đây hơn bao giờ hết là trung tâm của bất kỳ phương pháp thiết kế và khái niệm nào. Chúng tôi thường đặt ra để thiết kế các sản phẩm có trách nhiệm với xã hội và cuối cùng cũng thiết kế các quy trình có trách nhiệm với xã hội. Bây giờ có thể - và do đó cần thiết - để đóng góp vào việc thiết kế hành vi cá nhân có trách nhiệm. Của chúng tôi và của bạn, với sự cộng tác đầy đủ và theo các thái độ khác nhau.

NHÀ THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI